กรมวิชาการเกษตรจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ดังนี้ ส้มแมนดาริน พิกัด 08052000 รหัสสถิติ 090
UserName
Password
  
Welcome
 

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " ระบบงานยืนคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืช online" ระบบพัฒนาขึ้นตามโครงการ National Single Window(NSW) โดยระบบกรมวิชาการเกษตร ให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้าพืชและสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า, เพื่อการทดลองวิจัย, เพือกิจการอื่น, และออกใบอนุญาตนำผ่าน

        ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการสามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สคว.กลุ่มวิชาการ กรมวิชาการเกษตร โทร 029406670 ต่อ 128 ในวันและเวลาราชการ


Copyright © 2012 doa.go.th all right reserved